English Hungarian Belgian Bulgarian German Lithuanian Rumanian Spanish Swedish

Bine aţi venit pe pagina web Community – Care!

Community – Care este un proiect pilot internaţional cu scopul de a elabora o curriculă orientată spre comunitate pentru coordonatorii de practică în cadrul secţiilor de Asistenţă Socială al universităţilor. Filosofia noastră de curricula este bazată pe abordarea prin comunitate, care se poate caracteriza cu trei concepte importante: comunitate, incluziune şi activare de resurse (empowerment). Proiectul nostru vizeză pe coordonatorii de practică de teren care lucrează la serviciile sociale care oferă servicii mai degrabă pentru familii şi membrii grupurilor sociale marginalizate, afectate de şomaj, sărăcie, discriminare etnică şi / sau rasială, educaţie scăzută, izolaţi de instituţii şi reţele sociale. Acest tip de asistenţă socială implică evaluarea nevoilor şi resurselor comunităţii, crearea legăturilor între grupurile sociale marginalizate şi instituţiile locale, îmbunătăţirea mecanismului de incluziune şi activarea (empowering) grupurilor marginalizate. Noul nostru training împrospătează competenţele coordonatorilor de practică de teren de a face faţă problemelor care se nasc datorită excluziunii şi de a oferi studenţilor aflaţi în practica de teren o activitate de mentor şi ghidare mai adecvată. Acest program este de asemenea o formă continuă de training vocaţional pentru coordonatorii noştri de practică de teren. 

Proiectul nostru este finanţat de Comisia Europeană sub egida Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Proramme. 

Echipa noastră de proiect constă din zece parteneri europeni din opt ţări (Ungaria, Belgia, Bulgaria, Germania, Spania, Lituania, România şi Suedia). Este un grup destul de heterogen din punctul de vedere al formelor problemelor sociale, al nivelului de dezvoltare al serviciilor sociale şi al educaţiei. Pe lângă vechile şi respectabilele universităţi, parteneriatul nostru implică de asemenea noi programe educaţionale şi colegi tineri. Instituţii ce servesc practica de teren al studenţilor din cadrul învăţământului universitar sunt de asemenea incluse în proiect, ba chiar au un rol special, deoarece ele reprezintă interesele beneficiarilor (coordonatorilor de practică de teren şi asistenţii sociali).