English Hungarian Belgian Bulgarian German Lithuanian Rumanian Spanish Swedish

Üdvözöljük a Közösség - Szolgáltatás Leonardo da Vinci projekt honlapján!

A Közösség - Szolgáltatás nemzetközi projekt, melynek célja közösségi fókuszú tanterv kidolgozása a szociális munkás képzések tereptanárainak továbbképzéséhez. Tantervi filozófiánk a közösségi szolgáltatás személeti alapelvein alapul, melynek három pillére: a közösség, a befogadás és a szociális szolgáltatások felhasználóinak képessé tétele arra, hogy környezetüket saját érdekeiknek megfelelően alakítsák (empowerment). Projektünk célcsoportját azok a tereptanárok jelentik, akik olyan szociális szolgáltatásokban dolgoznak, melyek felhasználóit főleg a kirekesztett társadalmi csoportokba tartozó családok és egyének alkotják. Ezeket a csoportokat a munkanélküliség, a szegénység, a kisebbségeket érintő diszkrimináció, a szakképzetlenség, az integráció intézményeinek és hálózatainak elérhetetlensége sújtja. Olyan módszert szeretnénk megtanítani a szociális képzések tereptanárainak, mely lehetővé teszi a közösségi szükségletek és források feltárását, a kapcsolatépítést a kirekesztett csoportok és a helyi intézmények között, a társadalmi befogadás helyi mechanizmusainak erősítését, és ezen csoportok környezetalakító képességének erősítését. Tereptanárképzésünk javítja a tereptanárok kompetenciáját, hogy meg tudjanak birkózni a társadalmi kirekesztésben gyökerező problémákkal, és így jobb és hatékonyabb terepvezetést tudjanak nyújtani a szociális munkás képzések hallgatóinak. Programunk ugyanakkor szakmai továbbképzést is nyújt a tereptanáraink számára.

Projektünket a Leonardo da Vinci szakképzési együttműködési programon keresztül az Európai Bizottság finanszírozza.

Projektünkben 8 európai országból (Magyarország, Belgium, Bulgária, Németország, Spanyolország, Litvánia, Románia és Svédország) 10 partner munkálkodik. Partnerségünk meglehetősen heterogén a társadalmi problémák formái, a szociális szolgáltatások és szociális képzés fejlettsége tekintetében. A régi, nagy presztizsű egyetemek mellett partnerségünkben vannak új képzési programok és fiatal kollégák is. A szociális munkás hallgatóknak terepgyakorlatot biztosító intézmények szintén helyet és jelentőps szerepet kaptak a projekt partnerek között, ők képviselik a felhasználók (a tereptanárok és szociális munkások) érdekeit a tantervfejlesztési folyamatban.

"A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, a problémamegoldást az emberi viszonyokban, a hatalomtól megfosztottak hatalomhoz jutását (empowerment), valamint az emberek felszabadítását a nagyobb jól-lét elérése érdekében. Az emberi viselkedésről és a társadalmi rendszerekről szóló elméletek felhasználásával a szociális munka azokon a pontokon avatkozik be, ahol az emberek és környezetük kölcsönhatásba lépnek egymással. Az emberi jogok és a szociális igazságosság elvei alapvetőek a szociális munka számára."
(Részlet az International Federation of Social Workers szociális munka definíciójából, 2000)