English Hungarian Belgian Bulgarian German Lithuanian Rumanian Spanish Swedish

Welkom op de Community Care website.

Community Care is een internationaal pilootproject dat een opleidingsprogramma wil ontwikkelen voor opbouwwerkers die stages begeleiden van studenten opbouwwerk uit de opleiding sociaal werk.

De filosofie van de nieuwe opleiding baseert zich op de benadering zoals men die kent in het maatschappelijk opbouwwerk en steunt op drie peilers: gemeenschap, inclusie en empowerment.

Deze benadering van sociaal werk betekent dat lokale behoeften en mogelijkheden in kaart gebracht worden, dat netwerken gecreëerd worden tussen de uitgesloten groepen en de lokale instellingen, dat inclusiemechanismen versterkt worden en uitgesloten groepen 'empowered' worden.

De doelgroep van het project bestaat uit stagebegeleiders die werken bij sociale organisaties die als hoofdtaak hebben het aanbieden van diensten aan maatschappelijk uitgesloten groepen die te kampen hebben met werkloosheid, armoede, racisme, discriminatie, beperkte scholing en beperkte toegang tot instellingen en sociale netwerken.

Ons nieuwe trainingsontwerp zal de competenties verhogen van de stagebegeleiders die te maken hebben met dergelijke problemen van sociale uitsluiting en zal leiden tot een meer adequate mentoring en coaching van studenten in het werkveld. Het programma is ook een vorm van levenslang leren voor de stagebegeleiders zelf.

Het project is gefinancierd door de Europese Commissie en ressorteert onder Leonardo da Vinci Community Vocational Training Action Programme.

Het projectconsortium bestaat uit 10 Europese partners uit 8 Europese landen (Hongarije, België, Bulgarije, Duitsland, Spanje, Litouwen, Roemenië en Zweden). Het is een heterogene groep en de landen zijn zeer verschillend op vlak van sociale problemen, het niveau van ontwikkeling van de sociale dienstverlening en van onderwijs. Naast oude gerespecteerde universiteiten bestaat het partnerschap ook uit nieuwe opleidingsinstellingen met jonge collega's. Daarnaast zijn werkveldorganisaties die studenten in het sociaal hoger onderwijs begeleiden, uitdrukkelijk betrokken in het project en spelen een belangrijke rol omdat zij de belangen van de eindgebruikers behartigen (stagebegeleiders en sociaal werkers)